ALFRESCO有Inbound邮件和Outbound邮件的机制。基于Alfresco内部的规则机制能够配置出非常灵活多样的邮件功能,比如自动分类邮件,自动分离邮件附件,自动分派邮件任务,自动处置邮件内容,自动跟踪邮件线索,自动处置邮件附件,自动通知邮件任务进度。甚至,发一个邮件就能启动一个工作流成,让团队中的成员进入工作流程并使用邮件的附件产生协作。

0M
用户
0+
行业领先企业

神奇的邮件功能

  • 以站点为单位管理邮件账号
  • 点击新建邮件账号,点开邮件账号的编辑页面,输入账号的相关信息
  • 可以灵活的配置不同域名的邮箱
  • 选择收件箱(可以用Alfresco中的任意文件夹作为收件箱)
  • 保存后并启动邮箱账号,该账号就可以在alfresco系统中正常运行

自定义邮箱设置

  • Alfresco支持对邮箱的自定义设置,其中最为明显的特征是对附件的智能化管理
  • 可以根据不同的条件将收件箱的邮件进行分类。比如根据”邮件主题“,”邮件发送者“等,将邮件放置到不同的文件夹中
  • 支持对不同类型的文件进行定制化管理

好用的发邮件功能

  • 支持在不同的地方发送邮件,比如站点中的邮件管理页面,站点文档库中的菜单,收件箱中的菜单。
  • 在新建邮件的附件中,允许选择系统中的文件,或者本地上传。

Elizabeth Welch

FOUNDER, CEO

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor. Suspendisse potenti. Sed luctus suscipit tincidunt.

Martin Terry

FOUNDER, CTO

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor. Suspendisse potenti. Sed luctus suscipit tincidunt.

Georgia Watts

RISK MANAGEMENT

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor. Suspendisse potenti. Sed luctus suscipit tincidunt.

Markus Hogan

CMO

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor. Suspendisse potenti. Sed luctus suscipit tincidunt.

Sara Clark

BLOCKCHAIN ANALYST

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor. Suspendisse potenti. Sed luctus suscipit tincidunt.